Zakład Poprawczy
w Koszalinie
"/.../Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie/.../."

Dyrektor ZP w Koszalinie:
Bogusław Herman

tel.: 94 340 60 70

fax automatyczny: 94 342 40 94

sekretariat@koszalin.zp.gov.pl